Erős Vár – Korai Fejlesztőközpont Autista Gyermekek részére - Beta Competition
Lucrări de licență, Lucrări de licență

Erős Vár – Korai Fejlesztőközpont Autista Gyermekek részére

Descrierea proiectului

Helytörténet A diplomatervem helyszíne a VIII. kerületi Tisztviselőtelepen, a Bláthy utca és Vajda Péter utca sarkán álló evangélikus templomtorony és telke. A telek beépítése a szomszédos MÁVAG kolónia építésekor kezdődött, az építést kiszolgáló barakkok, majd 1917-18-ban katonai kórház épült ide. Ez utóbbit később a szomszédos iskola használta tornateremként, majd ezt a termet kapta meg 1931-ben a Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet és Hitközség. A templomot 1934-ben szentelték fel, karakteres új tornya azonban csak 1936-ban készült el. 1961-ben egy állami vállalathoz került, Traubisoda-raktárként hasznosították. A rendszerváltás során az épület ismét visszakerült az evangélikus egyházközség tulajdonába. A hívek fogyatkozása miatt 2011-ben a templomépületet elbontották, csupán technológiai műemlékvédelmi oltalom alatt álló bauxitbeton tornya maradt meg. Jelenleg a telek magántulajdonban van. A különös, csonka mementóként megmaradt torony további sorsa erősen kérdéses. Helyszín, környező funkciók A templomtorony egyik szomszédja a Vajda Péter Általános, másik pedig a Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodája. Az új funkció ezekhez kíván kapcsolódni: egy olyan Korai Fejlesztő Központ, mely óvodai és általános iskolai integrációra készítené fel az autista gyermekeket. Célcsoport Nagyon kevés kifejezetten autisták számára tervezett új épület található ma Magyarországon, annak ellenére, hogy az autisták a népesség 1%-át teszik ki. Az autizmus spektrumzavarnak számtalan megjelenési formája van. Fontos cél a gyerekek szociális integrációjának és a környezeti kommunikációjának elősegítése. Ezt célozza az óvodával való közös udvarhasználat, a közös játszás lehetősége. Az épület tervezése során arra kerestem a választ, hogy milyen környezeti jellemzők felelnek meg leginkább az autizmussal élők számára. Arra törekedtem, hogy egy szenzoros értelemben kiegyensúlyozott házat alkossak. Funkció A korai fejlesztés hivatalosan 2-6 éves korig tart. Kisebb részben csoportos, nagyobb részben egyéni fejlesztés. A csoportos fejlesztés maximum 5-6 fős kiscsoportokban korosztályonként, fejlődési szintenként és fejlesztési módonként külön bontva történik. A csoportos fejlesztőtermek a földszinten kapnak helyet, közvetlen kertkapcsolattal. Jellemzőbb az egyéni fejlesztés, mely a csoportos fejlesztéssel szemben a hatékonyabb, hiszen itt személyre szabott terápia tud megvalósulni. Ennek terei az emeleten találhatóak. Toronyhoz való viszony, a torony funkciója Az új épület így tiszteletben tartja a tornyot, új funkciójával képez kapcsolatot a toronnyal. A torony mesélne az autizmussal élők szenzoros érzékenységéről a kívülállóknak. A fény-, hang- és szaginstalláció az utca emberét szeretné megszólítani, erre utal a megközelítés módja is: a toronyba közvetlenül a járdáról lehet betérni. Rétegződés Az épület és környezete hagymahéjszerűen egymásba ágyazott rétegekre bontható. Legkülső rétegként egy hangsúlyos kerítés határolja körbe az óvodával közös használatú játszóudvart. Egy réteggel beljebb haladva, egy árnyékadó és kedvezőbb akusztikát biztosító növényzeti réteghez érkezünk, amely körbeveszi az épületet. Ezen belül helyezkedik el maga az épület. Introvertált jellege nem az elzárkózás gesztusa, hanem inkább a védelem, a biztonság jelképe, utalva a torony vaskapuját díszítő evangélikus jelmondatra: “Erős vár a mi Istenünk”, építve szakrális előképekre is (erődtemplomok) – mindezt teszi mindenfajta szakralitás mellőzve. Még egy réteggel beljebb haladva a vakolatlan, taktilis minőséget biztosító fallal határolt kerengő folyosóra jutunk, ahonnan nagy üvegfelületeken át tárul fel a legbelső zóna, a védett belső illatkert látványa.

Text de prezentare a autorului

Vörös-Grigoriu Eszter vagyok, Magyarországról. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán végeztem. A Középülettervezési Tanszéken készítettem el a diplomatervemet. Régóta foglalkoztat a műemlékekhez való viszonyulásunk gondolatköre, az emlékezés térben és anyagban való megjelenítése - egy olyan új, ma is használható funkció létrehozása, ami a régit kiegészíti és új, élő tartalommal ruházza fel. Felkeltette az érdeklődésemet a Budapest VIII. kerületében, a Tisztviselőtelepen árválkodva álló elhagyatott (ipari műemlék) vasbeton templomtorony - ezt választottam diplomatervem tárgyául. A motivációm másik iránya pedig az autizmushoz kapcsolódik. A rokonságomban van egy kisfiú, akit autizmus sprektumzavarral diagnosztizáltak. Személyes érintettségemből fakadóan - megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék valamilyen módon segíteni az autistákhoz való viszonyulásunk alakításában, a társadalmi elfogadás elősegítésében. Arra kerestem a választ, hogyan képes az építészet segíteni? Melyek azok a speciális építészeti, téri igények számára fontosak?