Regulament - Beta Competition

Regulament

Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România1 organizează în 2022 cea de-a patra ediție a bienalei timișorene de arhitectură Beta2.

Beta însumează o serie de acțiuni, proiecte, evenimente și expoziții, structurate pe baza a 3 categorii: EDUCAȚIE, PROFESIE și ORAȘ.

Expoziția-Concurs Beta 2022 reprezintă principalul eveniment al categoriei PROFESIE, care susține și promovează arhitectura de calitate în toate formele și manifestările sale, fiind concepută ca o interfaţă de relaţionare atât în cadrul profesiei, cât şi între profesie şi mediul socio-cultural în care aceasta activează.

Expoziția-Concurs Beta se va desfășura în perioada 6 iunie – 23 octombrie 2022 și va avea un caracter euroregional, prin deschiderea concursului în euroregiunea DKMT3.

Organizarea concursului în acest format se bazează pe similaritățile de context la nivelul celor 3 țări învecinate, încurajând participarea la o scară mai largă și contribuind astfel la dezvoltarea unui dialog multilateral despre viitorul profesiei.

Concursul se desfășoară cu ajutorul platformei competition.betacity.eu, accesibilă în română și engleză, care conține toate materialele necesare înscrierii.

 • 1 Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România își propune să comunice societății că arhitectura reprezintă un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. Filiala are ca obiective promovarea arhitecturii de calitate în toate formele și manifestările sale, crearea și susținerea unui mediu de interacțiune între corpul profesional, administrație, societate civilă și diverși stakeholderi, adaptarea educaţiei de arhitectură la tendinţele mediului socio-economic şi cultural, precum și promovarea identităţii culturale euroregionale în context național și internațional;
 • 2 În 2022, Beta se află la cea de-a patra ediție, succedând Beta 2020, Beta 2018 și Beta2016, dar și cele 9 evenimente de format anual organizate de către Filiala Teritorială Timiș a OAR în perioada 2007-2015. Beta reflectă determinarea noastră, ca echipă și ca organizație profesională, de a modifica modul în care oamenii înțeleg și apreciază mediul construit, având ca scop final îmbunătățirea proceselor prin care ne construim orașele;
 • 3 Euroregiunea DKMT este o regiune europeană de colaborare transfrontalieră (DKMT indicând teritoriul cuprins între Dunăre-Criș-Mureș-Tisa) care include, în prezent, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara din România, județele Csongrád și Bács-Kiskun din Ungaria și provincia Vojvodina din Serbia.

Categorii

Participanții își vor putea înscrie lucrările în următoarele 7 categorii competiționale:

1.Spațiu construit

2.Spațiu interior

3.Spațiu public

4.Lucrări de licență

5.Inițiative / Experimente / Viziuni 

6.Eseu

7.Fotografie

Eligibilitate și condiții de participare

3.1 Condiții generale de participare

Sunt eligibile lucrări4 care se încadrează în cele 7 categorii competiționale și care îndeplinesc următoarele condiții:

> pentru categoriile 1-5 (Spațiu construit, Spațiu interior, Spațiu public, Lucrări de licență și inițiative/ Experimente/Viziuni în arhitectură) se pot înscrie lucrări finalizate în perioada iulie 2020 – iulie 2022, care fie au fost realizate în euroregiunea DKMT5, fie aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiune.

> pentru categoria 6 (Eseu) se pot înscrie eseuri care aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT. Eseurile înscrise în această categorie vor răspunde tematicii generale ale bienalei – Orașul, un bun comun;

> pentru categoria 7 (Fotografie) se pot înscrie serii de 4 fotografii care aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT.

Aceeași lucrare nu va fi înscrisă în mai multe categorii, excepție făcând lucrările în care se pot delimita domenii diferite de intervenție, aparținând unor autori diferiți (de exemplu o locuință individuală înscrisă la categoria 1. Spațiu construit și amenajarea interioară a acesteia la categoria 2. Spațiu interior). În cazul în care o lucrare este prezentată în mai multe categorii, decizia de încadrare (păstrare în cadrul tuturor categoriilor în care a fost înscrisă sau excludere din cadrul unor categorii) aparține organizatorilor.

Participantul declară, în mod implicit, prin înscrierea de lucrări în concurs, că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora și își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra tuturor materialelor înscrise. De asemenea, în cazul în care se dovedește în termen de 1 an de la înmânarea unui premiu că deținătorul acestuia nu posedă drepturi de autor asupra lucrării premiate, suma oferită ca premiu se va returna organizatorului.

Drepturile de autor asupra materialelor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora, care își exprimă în mod expres acordul pentru ca organizatorii concursului să stocheze, comunice, publice și distribuie materialele înscrise în concurs, cât și informațiile privitoare la autorii acestora, fără nici o restricție de fond sau de formă, atât în cadrul bienalei, cât și pe parcursul unor viitoare evenimente sau manifestări, în scopul susținerii și promovării lucrării, a autorului și a actului de creație.

Pentru a fi incluse în Expoziția-Concurs Beta 2022, toate lucrările trebuie să respecte condițiile tehnice menționate în capitolul 4. Înscriere din prezentul Regulament. În caz contrar, organizatorii au dreptul de a descalifica din concurs lucrările care prezintă abateri.

Toate textele predate în cadrul procesului de înscriere trebuie să fie redactate bilingv, obligatoriu în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (respectiv română-engleză, maghiară-engleză, sârbă-engleză).

Organizatorii concursului nu își asumă în nici un fel responsabilitatea în cazul în care terțe părți vor descărca / utiliza materialele de pe site-ul concursului sau din alte surse.

Membrii juriului, precum și partenerii, angajații sau rudele de gradul I ale acestora, pot participa la concurs doar cu lucrări care se încadrează în categoriile pe care aceștia nu le jurizează.

Membrii echipei Beta (echipă care a întocmit acest Regulament și care organizează Expoziția-Concurs Beta 2022), membrii secretariatului de concurs și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot participa la concurs (a se consulta capitolul 9. Organizator).

Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a aduce modificări acestui Regulament în cazuri strict necesare (în special pentru a clarifica anumite aspecte), anunțând aceste modificări în secțiunea Noutăți de pe website-ul concursului.

3.2 Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Participanții, prin înscrierea la Expoziția-Concurs Beta 2022, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor personale așa cum au fost furnizate organizatorului.

Organizatorul asigură participanții că va prelucra datele acestora în mod onest și transparent, exclusiv în interesul profesional al ambelor părți, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene (GDPR).

Nu vor fi acceptate în concurs imagini / fotografii ce conțin sau instigă la orice formă de violență sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Totodată, nu vor fi acceptate fotografiile ce conțin publicitate, materiale promoționale sau sigle/branduri vizibile, dacă acestea ocupă mai mult de 50% din fotografie.

Sunt acceptate imagini / fotografii care surprind persoane în spațiul public, însă doar în condițiile în care persoanele reprezintă un detaliu al unei scene de ansamblu. În acest sens, nu se acceptă fotografiile care înfățișează portrete de persoane în spațiul public.
Este permisă fotografierea tuturor clădirilor din spațiul public, cu excepția obiectivelor militare și strategice reglementate ca atare de Oficiul Registrului Național pentru Informații Secrete de Stat. În cazul acestora din urmă, fotografiile pot fi realizate doar cu autorizație prealabilă și sub supravegherea unui reprezentant MAPN.

Prin înscrierea în concurs, participantul declară că a citit și este de acord cu totalitatea prevederilor din prezentul Regulament.

3.3 Condiții specifice de participare

În categoria 1. Spațiu construit:
> se pot înscrie clădiri finalizate6 în perioada iulie 2020 – iulie 2022, inclusiv intervenții7 pe clădiri existente cu sau fără valoare patrimonială, din domenii precum locuire8, comercial9, servicii10, instituțional11, cultural12 și patrimoniu13;
> sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți, care au dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia;
> se pot înscrie lucrări fie situate în euroregiunea DKMT14, fie aparținând unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT.

În categoria 2. Spațiu interior:
> se pot înscrie spații finalizate15 în perioada iulie 2020 – iulie 2022: amenajări interioare / iluminat interior / scenografie (spații ale spectacolului);
> sunt eligibili profesioniști din domenii precum arhitectură, arhitectură de interior, design, mobilier, arte decorative, scenografie, iluminat, cu diplome sau atestate recunoscute în țările de proveniență și de organizațiile profesionale de profil;
> se pot înscrie fie lucrări situate în euroregiunea DKMT16, fie aparținând unor autori cu domiciliul stabil în euroregiune.

În categoria 3. Spațiu public:
> se pot înscrie lucrări finalizate18 în perioada iulie 2020 – iulie 2022 dintre care amenajări peisagere, restructurări ale unor zone din mediul urban / rural, piețe, zone pietonale, parcuri, spații publice temporare, instalații, pavilioane, care sunt realizate de arhitecți, conductori arhitecți, urbaniști sau peisagiști, care au dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia;
> se pot înscrie proiecte de tip master plan, planificare teritorială, revitalizări urbane, strategii urbane etc., finalizate în perioada iulie 2020 – iulie 2022, implementate sau în curs de implementare/aprobare, care sunt realizate de arhitecți, conductori arhitecți, urbaniști sau peisagiști, care au dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia;
> se pot înscrie lucrări de artă din spațiul public, finalizate în perioada iulie 2020 – iulie 2022, realizate de artiști din zona artelor plastice, artelor vizuale, artelor decorative, design-ului etc.;
> se pot înscrie lucrări de infrastructură finalizate în perioada iulie 2020 – iulie 2022, dintre care lucrări de accesibilitate / infrastructură verde / infrastructură tehnologică / rețele de transport (inclusiv depouri și garaje) / rețele stradale (străzi și profile stradale, poduri, pasaje rutiere, pasarele), care sunt realizate de corpul profesional17;
> se pot înscrie lucrări fie situate în euroregiunea DKMT, fie aparținând unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT.

În categoria 4. Lucrări de licență:
> se pot înscrie proiecte de finalizare a studiilor de licență din domeniul arhitecturii, urbanismului, sau amenajărilor interioare realizate în anii universitari 2020-2021 sau 2021-2022;
> sunt eligibili absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior: universități / facultăți / departamente de arhitectură, urbanism sau amenajări interioare din euroregiunea DKMT.

În categoria 5. Inițiative / Experimente / Viziuni în arhitectură:
> se pot înscrie proiecte realizate sau speculative din perioada iulie 2020 – iulie 2022, dintre care proiecte culturale / educație de arhitectură / inițiative participative / politici publice etc. care sunt realizate de corpul profesional19, de administrație20 sau de societatea civilă21;
> se pot înscrie proiecte arhitecturale speculative care reinterpretează rolul arhitecturii (proiecții pentru viitorul arhitecturii): viziuni / strategii / teorii / programe / concursuri, care au fost realizate de către arhitecți, conductori arhitecți sau urbaniști, care au dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia;
> se pot înscrie lucrări fie situate în euroregiunea DKMT, fie aparținând unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT.

În contextul Beta 2022, categoria 6. Eseu încurajează discursul teoretic și critic în jurul temei ediției de anul acesta: Orașul, un bun comun22.

Tematica de anul acesta are la bază analizarea relației dintre cetățeni și spațiul public (fizic, mental, digital). Spațiul urban pe care îl împărțim este generat/ghidat de ziduri-elemente constructive/culturale, care la rândul lor sunt determinate de legislație, regulamente concrete. Se dorește ca societatea civilă să fie mai activă în generarea/ interacțiunea cu spațiului urban. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este important ca rețeaua de acte și documente necesare pentru utilizarea/ generarea spațiilor, să fie vizibilă. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor trinomului cetățeni – corp profesional – administrație, s-a stabilit că reperul principal al temei va fi crearea unei punți de colaborare solidă cu administrația locală.

În jurul subiectului propus în cadrul acestei categorii, pot fi atinse teme privind dreptul cetățenilor la oraș:

> relația dintre societatea civilă și spațiul construit;
> cine generează sau ar trebui să genereze spațiul urban;
> cunoștințele pe care le au cetățenii despre legislația ce privește utilizarea spațiului urban;
> transparentizarea aparatului legislativ și aducerea lui mai aproape de cetățeni;
> facilitarea unei interacțiuni dinamice între spațiul urban și utilizatorii acestuia;

Categoria 6. Eseu este deschisă tuturor celor interesați de discursul teoretic și critic.
Este invitat să reflecteze asupra relației personale a fiecaruia dintre noi cu spatiul urban în care trăim și ne manifestăm, oricine dorește să se exprime prin text, indiferent de domeniul în care este activ.

Pentru categoria 6. Eseu – ediția 2022, concursul se desfășoară în două faze:
> faza I – înscrierea abstractelor, 28 iulie;
> faza II – înscrierea eseurilor de către autorii selectați în faza I, 28 septembrie;

În contextul Beta 2022, categoria 7. Fotografie încurajează observația critică exprimată prin fotografie în jurul temei Orașul, un bun comun – investigarea relației dintre cetățean și spațiul public.

În cele 3 ediții derulate în perioada 2015-2017, Premiul Octavian Radu Topai (PORT) își propunea să aducă atât un omagiu tânărului arhitect, cât și să interogheze arhitectura românească modernă și contemporană. Începând cu ediția trecută, în cadrul Expoziției Concurs Beta 2020, a fost introdusă categoria 7.Fotografie. Ne dorit să integrăm și anul acesta, în Beta 2022, categoria dedicată fotografiei de arhitectură, care va fi deschisă la nivelul euroregiunii DKMT.

Tematica relației dintre spațiul urban și cetățean se răsfrânge asupra modului prin care o fotografie ajunge să exprime o viziune proprie asupra subiectului, a modului in care este surprinsa utilizarea spatiului comun de către cetățeni.
Ne dorim ca tematica să fie interpretată prin prisma fotografiei într-un mod cât mai liber și divers, porninid de la:
> surprinderea unui subiect raportat corespunzător unui context existent;
> practici sau acțiuni prin care cetățenii se folosesc de corpul legislativ pentru a explora mediul urban;
> orice alte subiecte ce surprind relația dinamică dintre societatea civilă și spațiul urban;
> orice alte subiecte ce surprind interacțiunea dintre societatea civilă și spațiul urban;

Este invitat să participe printr-o serie de 4 fotografii, oricine dorește să se exprime prin fotografie, indiferent de domeniul în care este activ. Se pot înscrie serii ce aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT.

 • 4 prin lucrări se vor înțelege proiecte (realizate sau speculative) / eseuri / fotografii
 • 5 Euroregiunea DKMT este o regiune europeană de colaborare transfrontalieră (DKMT indicând teritoriul cuprins între Dunăre-Criș-Mureș-Tisa) care include, în prezent, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara din România, județele Csongrád și Bács-Kiskun din Ungaria și provincia Vojvodina din Serbia.
 • 6 nu se vor accepta la această categorie propuneri la stadiul de proiect, ci doar lucrări finalizate și implementate;
 • 7 prin intervenții se vor înțelege reconversii sau extinderi ale unor clădiri existente;
 • 8 locuințe unifamiliale / colective;
 • 9 clădiri comerciale / de birouri / cu funcțiuni mixte / industriale;
 • 10 hoteluri, restaurante, baruri, cluburi, clădiri wellness / recreație;
 • 11 instituții publice sau de interes public care fac parte din următoarele domenii: socio-cultural (învățământ / sănătate / asistență socială / sport și tineret), apărare națională (unități militare / unități de învățământ specializate), ordine publică (unități de poliție / unități de pompieri), autoritate publică (instituții ale administrației publice centrale / instituții locale (primării, prefecturi, instituții judecătorești), turism (centre de informare turistică / instituții de turism), alte domenii (instituții de protecție a mediului, de gospodărire a apelor, instituții specializate în cercetare);
 • 12 biblioteci, muzee, teatre, cinematografe, biserici;
 • 13 reabilitare, reconversie, restaurare, consolidare;
 • 14 Idem 5;
 • 15 Idem 6;
 • 16 Idem 5;
 • 17 nu se vor accepta la această categorie propuneri la stadiul de proiect, ci doar lucrări finalizate și implementate;
 • 18 prin corp profesional ne referim la o serie de profesii responsabile de proiectarea, construirea și buna întreținere a mediului construit: arhitecți, urbaniști, peisagiști, ingineri (structuriști, instalatori, electricieni, de trafic etc.), restauratori, constructori, inclusiv specialiști din domeniul IT, având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia;
 • 19 Idem 18;
 • 20 prin administrație ne referim la toți acei membri ai comunității, angajați ai statului, care au responsabilitatea de a administra mediul construit prezent și viitor;
 • 21 prin societate civilă ne referim la membrii societății care nu fac parte nici din corpul profesional și nici din cel administrativ și care influențează și sunt influențați zilnic de mediul construit (forme asociative de tip apolitic constituite conform legislației în vigoare a țării de proveniență, care intervin pe lângă factorii de decizie, pe lângă instituţiile statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării drepturilor şi intereselor unor grupuri de cetăţeni pe care îi reprezintă);
 • 22 Prin tema propusă, categoria 6. Eseu, este strâns legată de expoziția principală – Another Breach in the Wall – punctul central al bienalei, care își propune să facă vizibilă rețeaua de acte documentare care stau la baza producerii spațiului urban.

Înscriere

În funcție de categorie, procedura de înscriere și calendarul diferă. Astfel, se vor considera următoarele indicații pentru înscrierea în categoriile 1-5 (Spațiu construit, Spațiu interior, Spațiu public, Lucrări de licență, Inițiative / Experimente / Viziuni) și, separat, pentru înscriere în categoriile 6.Eseu, respectiv 7.Fotografie.

4.1 Înscriere categorii 1-5

Înscrierea constă în completarea online a formularului disponibil pe pagina competition.betacity.eu/inscriere, precum și:
a. atașarea unui fișier conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului);
b. atașarea unui fișier conținând copia după actul de identitate al participantului;
c. atașarea unor materiale (imagini, texte de prezentare și piese ale lucrării, precum și date de prezentare ale autorului / biroului / colectivului) în scopul promovării și publicării lucrării în publicațiile de specialitate.

a. atașarea unui fișier conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului):

a.1 Fișierul conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului) se va completa după un model cadru (layout) pus la dispoziție pe website-ul concursului, sub denumirea de LAYOUT 1 /  LAYOUT 2 /  LAYOUT 3 / LAYOUT 4 / LAYOUT 5, care se poate descărca din secțiunea de descriere Categorii – competition.betacity.eu/categorii, fiind diferit pentru fiecare categorie în parte.

a.2 Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare a lucrării (panoul proiectului). Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea lucrării de către organizatori.

a.3 Fișierul conținând prezentarea lucrării va conține:
> date, text explicativ redactat bilingv – în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (RO/HU/SRB);
> plan de situație (obligatoriu pentru categoriile 1 și 3);
> planurile nivelurilor cu legende;
> secțiuni caracteristice;
> imagini (fotografii sau vizualizări ale lucrării, fotografii ale machetei, etc.)
> opțional: fațade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de analiză etc.

a.4 Fiecare lucrare va fi identificată pe baza unui cod format din 3 litere și 2 cifre la alegerea participantului (de exemplu ABC12, XYZ32, XOY00 etc.), care se va menționa atât în fișierul conținând prezentarea lucrării, cât și în cadrul formularului de înscriere. Acest cod folosește la organizarea internă și nu are ca scop păstrarea anonimatului participanților.

a.5 Panoul proiectului se va atașa în cadrul formularului de înscriere online în 2 variante:
> pentru print – format JPG, dimensiune A0 (841 x 1189 mm), 200 dpi, denumit după modelul: PRINT_ABC12_CATEGORY NAME, dimensiune maximă 30MB;
> pentru web – format JPG, rezoluție 2000 x 2828 pixeli, denumit după modelul: WEB_ABC12_CATEGORY NAME, dimensiune maximă 10MB;

a.6 Fișierele conținând prezentarea lucrării se vor printa de către organizatori pe un suport rigid și se vor expune în cadrul expoziției concursului (pentru perioada și locul expunerii se va consulta capitolul 8. Calendar).

a.7 În elaborarea fișierului conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului), participanții se vor asigura că oferă toate informațiile necesare pentru a înțelege lucrarea în ansamblul ei, facilitând astfel procesul de jurizare.

b. Atașarea unui fișier conținând copia după actul de identitate al participantului:

b.1 Fișierul conținând copia după actul de identitate se va atașa în format JPG sau PDF și va avea o dimensiune maximă de 1MB.

b.2 Atașarea fișierului conținând copia după actul de identitate este obligatorie. Acesta se va folosi de către organizatori strict pentru identificarea autorului și pentru verificarea condițiilor de eligibilitate.

c. atașarea unor materiale (imagini, texte de prezentare și piese ale lucrării, precum și date de prezentare ale autorului / biroului / colectivului) în scopul promovării și publicării lucrării în publicațiile de specialitate

c.1 Transmiterea pentru publicare și în scopul promovării a următoarelor materiale:
> 3 imagini ale lucrării – fotografii sau vizualizări ale proiectului, format JPG, dimensiuni: A4 portrait / A5 landscape (300 dpi, dimensiune maximă de 3MB/imagine), denumite după modelul: IMG_ABC12_CATEGORY NAME_image number;
> scurt text de prezentare al lucrării, redactat bilingv (în limba engleză și în limba maternă a aplicantului – RO/ HU/ SRB), incluzând și date tehnice (maximum 2500 de caractere cu tot cu spații / variantă lingvistică);
> o fotografie autor / birou / colectiv – format JPG, pătrat cu latura de 15 cm la 300 dpi, denumită după modelul: AUTHOR_ABC12_CATEGORY NAME;
– scurt text de prezentare al autorului / biroului / colectivului redactat bilingv (în limba engleză și în limba maternă a aplicantului – RO/ HU/ SRB), de maxim 1000 de caractere cu tot cu spații / limbă, care se va completa în cadrul formularului de înscriere online.

Toate materialele menționate mai sus se vor atașa în cadrul formularului de înscriere online – competition.betacity.eu/inscriere.

În situația în care participanții întâmpină dificultăți cu privire la procedura de înscriere, aceștia pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia: e-mail: competition@betacity.eu / tel. +40 728 224 929

Predarea se consideră validă odată cu primirea mesajului de confirmare prin e-mail de la organizatori.

4.2 Înscriere categoria 6.Eseu
Pentru categoria 6. Eseu – ediția 2022, concursul se va desfășura în două faze (a se consulta capitolul 8. Calendar).

Faza I – preselecție pe baza abstractelor
Înscrierea constă în completarea formularului online specific categoriei 6.Eseu, disponibil pe pagina competition.betacity.eu/inscriere, precum și în:
a. atașarea abstractului;
b. atașarea unei copii după un act de identitate din care reiese că participantul are domiciliul stabil în euroregiunea DKMT23

a. atașarea abstractului

a.1 Abstractul se va redacta respectând modelul cadru (LAYOUT 6-I), care se poate descărca din secțiunea de descriere a categoriei 6. Eseu – competition.betacity.eu/categorii.

a.2 Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare specific categoriei 6.Eseu. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea eseului de către organizatori.

a.3 Abstractul se va înscrie atât sub forma unui document PDF cât și într-un format editabil (Word) având o dimensiune maximă de 3MB și va respecta următoarele:
> o imagine reprezentativă pentru lucrare, format JPG, dimensiune A4 portrait sau A5 landscape (300 dpi, dimensiune maximă 3MB), denumită după modelul IMG_ABC12_ESSAY; fiecare imagine va avea indicat autorul; toate drepturile de autor asupra imaginilor vor fi gestionate de către participanți.
> va conține numele autorului și titlul lucrării;
> abstractul se va încadra în maximum 2000 de caractere cu spații (font 12, Arial, spațiere 1.15);
> textul se va redacta obligatoriu în limba engleză;
> se va folosi sistemul de citare „Oxford” – trimitere la sursă cu opțiunea notă de subsol; regulile acestui sistem de citare le puteți consulta aici;

a.4 Abstractul va fi identificat pe baza unui cod format din 3 litere și 2 cifre la alegerea participantului (de exemplu ABC12, XYZ32, XOY00 etc.). Codul de identificare va fi integrat în denumirea fișierului eseului, respectând modelul: ABSTRACT_ABC12. Acest cod folosește la organizarea internă și nu are ca scop păstrarea anonimatului participanților.

b. atașarea unei copii după un act de identitate din care reiese că participantul are domiciliul stabil în euroregiunea DKMT24

b.1 Fișierul conținând copia după actul de identitate se va atașa în format JPG sau PDF și va avea o dimensiune maximă de 1MB.
b.2 Atașarea fișierului conținând copia după actul de identitate este obligatorie. Acesta se va folosi de către organizatori strict pentru identificarea autorului și pentru verificarea condițiilor de eligibilitate.

Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare prin email de la organizatori.

Faza II – selecția pe baza eseurilor
Juriul selectează abstractele și invită autorii acestora să le dezvolte într-un eseu.
Sunt eligibili pentru participarea la această fază a competiției doar autorii selectați de către juriu în prima fază a concursului.

Rezultatele jurizării primei etape se afișează pe site-ul concursului în secțiunea Noutăți, în data stabilită prin calendar (a se consulta capitolul 8. Calendar), respectiv printr-un email către autorii selectați.

Predarea eseului se va face pe adresa de mail competition@betacity.eu. Organizatorii vor contacta participanții selectați în vederea predării eseurilor finale.

a. predarea eseului final:

a.1 Eseul se va redacta respectând modelul cadru (LAYOUT 6-II), care va fi transmis participanților selectați, pe email.

a.2 Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare specific categoriei 6.Eseu. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea eseului de către organizatori.

a.3 Eseul se va trimite organizatorilor pe adresa de mail: competition@betacity.eu , sub forma unui document PDF, dar si un format editabil (Word), având o dimensiune maximă de 5 MB și va respecta următoarele:
> prima pagină va conține numele autorului, titlul eseului (care poate fi același dat abstractului sau poate fi altul);
> corpul textului se va încadra în maximum 20.000 de caractere cu spații (aprox. 3000 cuvinte) – font 12, Arial, spațiere 1.15;
> textul se va redacta obligatoriu în limba engleză;
> se va folosi sistemul de citare „Oxford” – trimitere la sursă cu opțiunea notă de subsol; regulile acestui sistem de citare le puteți consulta aici;
> textul poate fi însoțit de imagini (ilustrații, scheme, fotografii); fiecare imagine va avea indicat autorul; toate drepturile de autor asupra imaginilor vor fi gestionate de către participanți.

a.4 Eseul va fi identificat pe baza codului format din 3 litere și 2 cifre utilizat de autor la înscrierea abstractului în prima fază. Codul de identificare va fi integrat în denumirea fișierului, respectând modelul: ESSAY_ABC12. Acest cod folosește la organizarea internă și nu are ca scop păstrarea anonimatului participanților.

b. atașarea unor materiale (imagini, texte de prezentare și piese ale lucrării, precum și date de prezentare ale autorului / biroului / colectivului) în scopul promovării și publicării lucrării în publicațiile de specialitate:

b.1 Transmiterea pentru publicare și în scopul promovării a următoarelor materiale:
> o fotografie a autorului / colectivului – format JPG, pătrat cu latura de 15 cm la 300 dpi, denumită după modelul: AUTHOR_ABC12_ESSAY;
> scurt text de prezentare al autorului / colectivului redactat în limba engleză redactat bilingv (în limba engleză și în limba maternă a aplicantului – RO/HU/SRB), de maximum 1000 de caractere cu tot cu spații pentru fiecare variantă lingvistică, care se va completa în cadrul formularului de înscriere online.

Toate materialele menționate mai sus se vor trimite pe adresa de e-mail competition@betacity.eu.

În situația în care participanții întâmpină probleme cu privire la procedura de înscriere, aceștia pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia: e-mail competition@betacity.eu/ tel. +40 728 224 929.

Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare prin email de la organizatori.

4.3 Înscriere categoria 7.Fotografie

Înscrierea constă în completarea formularului online specific categoriei 7.Fotografie, disponibil pe pagina competition.betacity.eu/inscriere, precum și în:
a. atașarea fișierelor
b. atașarea unui fișier conținând copia după actul de identitate al participantului;
c. atașarea unor materiale descriptive (imagine, text de prezentare) referitoare la autor.

a. atașarea fișierelor

a.1 Fișierul conținând seria de fotografii (panoul), se va completa după un model cadru (layout) pus la dispoziție pe website-ul concursului, sub denumirea de LAYOUT 7, care se poate descărca din secțiunea de descriere Categorii (competition.betacity.eu/categorii), fiind diferit pentru fiecare categorie în parte.

a.2 Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare a lucrării. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare, duce la descalificarea lucrării de către organizatori.

a.3 Fiecare lucrare va fi identificată pe baza unui cod format din 3 litere și 2 cifre la alegerea participantului (de exemplu ABC12, XYZ32, XOY00 etc.), care se va menționa atât în fișierul conținând prezentarea lucrării, cât și în cadrul formularului de înscriere. Acest cod folosește la organizarea internă și nu are ca scop păstrarea anonimatului participanților.

a.4 Panoul proiectului se va atașa în cadrul formularului de înscriere online în 2 variante:
> pentru print – format JPG, dimensiune A0 (841 x 1189 mm), 300 dpi, denumit după modelul: PRINT_ABC12_PHOTOGRAPHY, dimensiune maximă 30MB;
> pentru web – format JPG, rezoluție 2000 x 2828 pixeli, denumit după modelul: WEB_ABC12_PHOTOGRAPHY, dimensiune maximă 10MB;

a.5 Pe lângă panoul de prezentare cu cele 4 fotografii, acestea se vor încărca și individual, în format JPEG, RGB şi vor avea o rezoluţie de minim 3000 pixeli pe latura lungă, iar dimensiunea nu va depăși 10 MB/ fotografie.

a.6 Alături de panoul proiectului se va atașa și un scurt text descriptiv al seriei, redactat bilingv (în limba engleză și în limba maternă a aplicantului – RO/HU/SRB), de maximum 2500 de caractere cu tot cu spații pentru fiecare variantă lingvistică, care se va încărca în cadrul formularului de înscriere online.

b. atașarea unui fișier conținând copia după actul de identitate al participantului;

b.1 Fișierul conținând copia după actul de identitate se va atașa în format JPG sau PDF și va avea o dimensiune maximă de 1MB.

b.2 Atașarea fișierului conținând copia după actul de identitate este obligatorie. Acesta se va folosi de către organizatori strict pentru identificarea autorului și pentru verificarea condițiilor de eligibilitate.

c. atașarea unor materiale descriptive (text, imagine);

> o fotografie autor – format JPG, pătrat cu latura de 15 cm la 300 dpi, denumită după modelul: AUTHOR_ABC12_PHOTOGRAPHY;
> scurt text de prezentare a autorului redactat bilingv (în limba engleză și în limba maternă a aplicantului – RO/HU/SRB), de maxim 1000 de caractere cu tot cu spații / limbă, care se va completa în cadrul formularului de înscriere online.

Toate materialele menționate mai sus se vor atașa în cadrul formularului de înscriere online – competition.betacity.eu/inscriere.

Vor fi acceptate fișierele ce conțin următoarele modificări:
> tăiere sau reîncadrare
> prelucrări simple: corecţii de expunere, tonuri, temperatură de culoare, luminozitate, contrast, saturaţie, corecţie perspectivă şi eliminarea petelor de pe senzor.

Nu vor fi admise: fotomontajele, adăugarea, modificarea sau eliminarea unor elemente din cadrul compoziției, rame, logo-uri, text şi orice altă formă de prelucrare. În cazul unor divergenţe legate de prelucrarea fotografiilor, la solicitarea organizatorului, autorul lucrării va pune la dispoziţia acestuia sursele originale ale fotografiilor (negativ color sau alb-negru, diapozitiv, sau fişierul digital neprocesat, la rezoluţia nativă). Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există suspiciuni că nu respectă cerințele prezentului Regulament.

În situația în care participanții întâmpină probleme cu privire la procedura de înscriere, aceștia pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia: e-mail competition@betacity.eu / tel. +40 728 224 929.

Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare prin email de la organizatori.

 • 23 Euroregiunea DKMT este o regiune europeană de colaborare transfrontalieră (DKMT indicând teritoriul cuprins între Dunăre-Criș-Mureș-Tisa) care include, în prezent, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara din România, județele Csongrád și Bács-Kiskun din Ungaria și provincia Vojvodina din Serbia.
 • 24 Idem 24;

Contestații

5.1 Depunere contestații

Solicitanții nemulțumiți pot depune contestații doar în legătură cu analiza preliminară.

Analiza preliminară se referă la gestionarea de către secretariatul concursului a materialelor încrise (verificarea atașamentelor, consemnarea abaterilor, întocmirea unui proces verbal, publicarea procesului verbal pe website-ul concursului).

Pentru perioada depunerii contestațiilor se va consulta capitolul 8. Calendar.

Contestațiile privind analiza preliminară de către secretariatul concursului se vor depune online, pe adresa de mail competition@betacity.eu.

Contestațiile se vor depune sub forma unui document PDF, format A4, redactat în limba engleză sau română.

În formularea contestației, pe lângă motivul depunerii acesteia, se va specifica numele participantului și codul lucrării înscrise în concurs (a se consulta capitolul 4. Înscriere din prezentul Regulament).

5.2 Soluționare contestații
Contestațiile depuse în perioada anunțată de către organizatori (a se consulta capitolul 8. Calendar) se vor evalua de către o comisie formată din 3 membri, din rândul cărora se va alege un președinte.

Rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, se afișează pe site-ul concursului în secțiunea Noutăți, în data stabilită prin calendar (a se consulta capitolul 8. Calendar).

Pentru componența secretariatului concursului, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor se va consulta capitolul 9. Organizator.

Jurizare

Lucrările înscrise în concurs vor fi evaluate de către 3 jurii, grupate în funcție de cele 7 categorii.

Componența juriilor s-a stabilit de către echipa de organizare a expoziției-concurs Beta 2022, ținând cont de orientarea profesională și de experiența în domeniile enunțate prin categorii.

6.1 Componența juriilor
Juriul 1 va evalua lucrările înscrise în categoriile 1.Spațiu construit, 2.Spațiu interior, 3.Spațiu public, 4.Lucrări de licență și 5. Inițiative / Experimente / Viziuni.

> Bogdan Ciocodeică (RO)
> András Cseh (HU)
> Milka Gnjato (SRB)
> Evelina Ozola (LV)
> Mark Randel (DE)

Juriul 2 va evalua lucrările înscrise în categoria 6.Eseu.

> Cecilie Sach Olsen (NO)
> Chiara Dorbolò (IT)
> Ross Exo Adams (USA)

Juriul 3 va evalua lucrările înscrise în categoria 7.Fotografie.

> Alexandra Timpău (RO)
> Miloš Martinović(SRB)
> Migue de Guzman (ES)

6.2 Procesul de jurizare
Procesul de jurizare se va desfășura cu participarea tuturor membrilor titulari, pentru fiecare din cele 3 jurii.

Programul de desfășurare a deliberărilor, precum și criteriile de jurizare se vor stabili de către fiecare juriu în parte.

Fiecare juriu va alege un președinte dintre membri săi și va evalua lucrările conform criteriilor și metodologiei de lucru stabilite de comun acord.

Fiecare juriu va fi asistat, pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de jurizare, de către un secretar fără drept de vot, care va asigura buna desfășurare a deliberărilor.

La finalul deliberărilor, fiecare juriu va întocmi și înainta către organizatori un proces verbal care va conține rezultatele concursului, în corelație cu ansamblul de criterii de jurizare.

Jurizarea se va face, pentru toate categoriile, în două faze, specific fiecărei categorii. Pentru categoriile 1-5, prima fază presupune jurizarea online în urma căreia va rezulta o listă cu lucrările selectate, care vor face parte din expoziția concursului; faza a doua constă în jurizarea publică în urma prezentării lucrărilor de către autorii acestora în fața juriului, cu public, în Timișoara. Pentru perioadele de jurizare se va consulta capitolul 8. Calendar.

Prezentarea lucrărilor nominalizate are rolul de a facilita înțelegerea acestora în ansamblu (la nivel de proces, decizii etc.) de către juriu (în vederea evaluării finale) și publicul prezent. Detaliile privind suportul prezentării se vor comunica ulterior, pe website-ul concursului (în secțiunea Noutăți), precum și pe e-mail, către autorii lucrărilor nominalizate.

Pentru a facilita prezentarea lucrărilor selectate, organizatorii vor deconta cheltuielile de transport pentru reprezentanții echipelor de proiect, care nu locuiesc în Timișoara, dar care se deplasează în Timișoara din euroregiunea DKMT25, pentru a susține prezentări.

Susținerea lucrărilor nominalizate de către autorii acestora în fața juriului, cu public, nu este obligatorie. În eventualitatea în care participanții ale căror lucrări au fost nominalizate în urma jurizării online nu pot participa, din varii motive, la susținerea publică a acestora, aceștia își asumă toate consecințele care pot apărea în procesul de jurizare.

Pentru categoriile 1-5, în etapa jurizării online juriul are și rolul unor curator, având posibilitatea de a încadra lucrările în subcategorii, de a le evalua pe baza unor criterii specifice (pe care acesta le va prezenta), precum și de a le premia în consecință: de exemplu, în eventualitatea unei situații în care se vor înscrie un număr mare de lucrări în categoria 1.Spațiu construit, dintre care un procent semnificativ de lucrări de locuințe unifamiliale, juriul poate considera compunerea subcategoriei 1.1.Locuințe unifamiliale, în care să încadreze toate lucrările care întrunesc caracteristici comune acestei subcategorii; în acest caz, restul lucrărilor pot face subiectul unei alte subcategorii sau pot rămâne în categoria mare, în care au fost înscrise.

În cazul categoriei 6. Eseu, cele două etape de jurizare se referă la cele două faze ale competiției (a se consulta calendarul categoriei 6. Eseu din capitolul 8. Calendar). Ambele etape de jurizare pentru categoria 6. Eseu se vor desfășura online. În prima fază juriul va selecta abstractele care să fie dezvoltate de către autorii acestora în eseuri, respectiv, în cea de-a doua fază, juriul alege câștigătorii pe baza eseurilor înscrise.

Pentru categoria 7. Fotografie, vor exista două etape de jurizare: în primă fază, o jurizare online în urma căreia se va realiza o selecție de eseuri fotografice, ce vor trece ulterior în cea de a doua etapă a jurizării în care juriul se întrunește în Timișoara pentru a analiza și a alege seria câștigătoare.

Juriile își rezervă dreptul de a nu acorda premii sau nominalizări la oricare dintre categorii, în cazul în care acestea nu corespund nivelului stabilit prin cerințele de jurizare. De asemenea, juriile pot stabili împărțirea premiului unei categorii la mai mulți competitori, acordarea a mai mult de un premiu sau acordarea doar a unor mențiuni.

Hotărârile juriilor nu pot face obiectul niciunor contestații, ele fiind definitive și irevocabile.

În situații excepționale, atunci când unul dintre membrii juriului nu își poate îndeplini obligațiile, indiferent din ce motive, organizatorii își asumă responsabilitatea de a găsi un înlocuitor / membru supleant.

 • 25 Euroregiunea DKMT este o regiune europeană de colaborare transfrontalieră (DKMT indicând teritoriul cuprins între Dunăre-Criș-Mureș-Tisa) care include, în prezent, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara din România, județele Csongrád și Bács-Kiskun din Ungaria și provincia Vojvodina din Serbia.

Premii

Premiile expoziției-concurs Beta 2022 sunt în valoare totală de 14.000 euro.

Sunt considerate 7 premii a câte 1000 de euro și 14 mențiuni a câte 500 de euro, respectiv 1 premiu și 2 mențiuni pentru fiecare categorie. Toate sumele acordate ca premii sunt brute.

Juriul va decide, în final, modul de distribuție a acestor premii și mențiuni, inclusiv numărul acestora, cu respectarea încadrării în valoarea totală.

Calendar

8. Calendar 

> 6 Iunie: Lansare concurs
> 6 – 16 Iunie: Adresare întrebări
> 20 Iunie: Publicare răspunsuri la întrebări
> 28 Iulie: Termen limită predare – ora 16:00 a României (EET)*
> 1 – 3 August: Analiză preliminară secretariat
> 4 August: Rezultate analiză preliminară
> 4 – 11 August: Înregistrare contestații
> 12 – 15 August: Soluționare contestații
> 15 August: Publicare listă finală lucrări supuse jurizării
> 16 – 31 August: Preselecție;
> 1 Septembrie: Rezultate preselecție, publicare listă lucrări selectate
> 28 Septembrie: Termen limită predare eseuri
> 29 Septembrie: Vernisaj expoziție-concurs Beta în spațiul public din Timișoara
> 29 Septembrie – 19 Octombrie: Expunerea lucrărilor selectate în spațiul public
> 20 – 21 Octombrie: Susțineri publice ale lucrărilor selectate
> 22 Octombrie: Conferințele juriului;
> 23 Octombrie: Gală de premiere

*În cazul categoriei 6.Eseu, se va preda doar abstractul

Organizator

Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din România, prin intermediul echipei de organizare a Bienalei timișorene de arhitectură Beta.

Datele de contact ale Organizatorului sunt:
str. Diaconu Coresi 12, cod poștal 300558, Timişoara
tel. +40 728 224 929
e-mail: competition@betacity.eu, secretariat@oartimis.ro

Echipă organizare:
Alexandra Matei
Alexandra Trofin
Anamaria Goie
Anca Teslevici
Daria Pau
Ema Cristescu

Secretariat concurs:
Alexandra Matei
Alexandra Trofin
Anamaria Goie

Comisie soluționare contestații:
Anca Teslevici
Ema Cristescu
Daria Pau