Ghid de intervenție pentru punerea în valoare a patrimoniului de pe Clisura Dunării - Beta Competition
Lucrări de licență

Ghid de intervenție pentru punerea în valoare a patrimoniului de pe Clisura Dunării

Descrierea proiectului

Se pune întrebarea: Ce lăsăm în urmă generațiilor viitoare? Protejarea și conservarea mediului natural și a resurselor naturale sunt esențiale, dar, în același timp, conservarea patrimoniului cultural material și imaterial joacă un rol fundamental în dezvoltarea comunităților locale viitoare și a identității proprii. Astfel, este necesară o schimbare fundamentală de paradigmă la nivelul tuturor actorilor implicați (comunități, autorități, turiști, investitori etc). Conservarea patrimoniului ar trebui realizată într-un mod sensibil la nevoile și valorile comunității, ducând la formarea identității locale, promovând sustenabilitatea și oferind sens unui loc. În măsura comunitatea devine conștientă de nevoile pe care le au și înțeleg mai multe din experiența proprie, dorința de creștere și dezvoltare se mărește. Clisura Dunării reprezintă un teritoriu remarcabil datorită bogăţiilor naturale şi culturale de care este încărcat, formând una dintre cele mai impresionante ansambluri naturale din Europa. Bogăţia și varietatea reliefului și a peisajelor îi conferă un caracter natural compact, având încă zone intacte de sălbăticie, nealterate de activităţile umane. Cu toate că există un vast patrimoniu material și imaterial, definite de o diversitate etnică, culturală, arhitecturală și naturală, în absența unor intervenții coerente este accelerat procesul de degradare a autenticității ansamblului. Zona are un potențial remarcabil de dezvoltare, care din păcate nu este exploatat. În acest context, patrimoniul material ajunge să suporte consecințele neglijenței. Intervențiile în zonele de mal sau adiacente, fie ele zone urbane, rurale sau naturale ignoră sau alterează relația comunității cu elementul definitoriu pentru peisaj, Dunărea. Pornind de la realizarea unei strategii de promovare și dezvoltare a patrimoniului material și imaterial de pe Clisura Dunării, sub umbrela unui brand recognoscibil, ghidul prezintă principii simple menite să ajute la corectarea situației actuale de degradare. În urma analizei realizate, s-a putut observa potențialul implementării acestui ghid. Pentru a sublinia ușurința cu care acesta poate fi aplicat, au fost alese exemple concrete de pe malurile dunărene ale diferitelor țări învecinate. Astfel, lucrarea pune în fața cititorilor studii de caz realizabile și implementabile prin intervenții care țin de bunul-simț și responsabilitate față de patrimoniul bogat de care dispunem.

Text de prezentare a autorului

Studente ale Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, am început colaborarea încă din primii ani de formare profesională. Personalități distincte, am fost legate de un ideal comun, acela de a aduce plus valoare mediului construit care ne înconjoară, dar și în comunitățile în care trăim. Lucrarea de licență a însemnat punerea în valoare a cunoștințelor dobândite în anii de studiu, a calităților personale, dar și a aspirațiilor proprii și de grup. Provocările apărute pe parcurs ne-au format nu doar din punct de vedere profesional, ci și caracterele. Rămânem cu speranța că studiul nostru va deveni un imbold pentru administrațiile locale în procesul de protejare și punere în valoare a patrimoniului material și imaterial, contribuind și la dezvoltarea din toate punctele de vedere a comunităților vizate.