Peisaje Culturale în Banat - Beta Competition
Inițiative / Experimente / Viziuni

Peisaje Culturale în Banat

Descrierea proiectului

La momentul actual în România se discută puțin despre importanța peisajului cultural, iar în cazurile în care teritoriul este abordat din perspectiva acestui concept, duce lipsa unei metodologii clare de inventariere și identificare. Această abordare neclară este în dezavantajul protejării și punerii în valoare al acestor peisaje. Totodată există o percepție uneori negativă a idei de patrimoniu. Acest aspect dublat de o lipsă de educație în domeniu și de absența uneori a unui spirit civic și comunitar duce la risipirea energiei și a resurselor economice doar pe monumente singulare, uneori izolate, și care nu au impact cu adevărat asupra comunităților. În acest context a fost dezvoltat proiectul Peisaje Culturale în Banat, ce pentru moment se desfășoară doar în zona Banatului românesc, dar are potențialul de a fi extins la nivel național. Acesta este un experiment de definire și aplicare a conceptului de peisaj cultural pe teritoriul Banatului. În ceea ce privește alegerea Banatului românesc, pentru startul acestuia, este un teritoriu potrivit datorită peisajului natural variat, multietnicitatii, caracterului multiconfesional și diversității patrimoniale. Proiectul Peisaje Culturale în Banat propune o tematică cu un mod de abordare interdisciplinar, ce nu a mai fost realizată până acum la nivelul României. Scopul principal al acestuia este realizarea unui nou instrument de lucru – zone cu valoare patrimonială ZVP – BANAT, care analizează și evidențiază valorile contextului teritorial. Acesta este mai flexibil decât un PUG și depășește limitele administrative ale unei singure localități. În contextul românesc, mediul construit și mediul natural beneficiază fiecare de un set propriu de reguli care le oferă protecție din mai multe puncte de vedere, dar la momentul actual nu există un instrument de lucru care să suprapună și să faciliteze comunicarea între aceste tipuri de protecție. De aceea de cele mai multe ori, diferențele dintre seturile de reguli pentru fiecare tip de patrimoniu în parte, se regăsesc într-o situație conflictuală, care duce la un blocaj din care peisajul și patrimoniul au doar de suferit. Proiectul este structurat în mai multe etape etape : 1. Identificare (dedicată elaborării metodologiei de inventariere și identificare al peisajelor culturale și realizării hărții peisajelor culturale) ; 2. Identitate (dedicată investigării teritoriului din punct de vedere alvalorilor imateriale) și 3. Implementare (este dedicată transferului de informații și instrumente spre comunitățile aflate în și în razele de influență a unui peisaj cultural). Materialul obținut în urma cercetării de teren este și va continua să fie accesibil pe platforma dedicată proiectului peisaje-culturale.ro. Până în prezent a fost realizată etapa 1 și platforma online.

Text de prezentare a autorului

Asociația pentru Patrimoniu Activ – PACT este o asociație înființată în august 2015. Scopul acesteia este de valorificare și promovare a resurselor patrimoniului natural și construit, salvgardarea și recuperarea patrimoniului arhitectural urban și rural. Asociația a desfășurat următoarele proiecte culturale: Casa cu Har - Școala de vară de restaurare Topârcea, Ambulanța de Monumente – Banat, Mina de Idei Anina.